Back to Top

《乐记》节选

guo  2010.09.28   经验与探索   Comments Off on 《乐记》节选 总浏览数:2,992

 

编者按:“乐”在中国古代的教育理念中具有崇高的地位,“礼”、“乐”并称,也即“乐”是与各种法度礼仪并列的教化手段,对于个人修养及社会繁荣都有重要的意义。下面节选了《乐记》中的易懂片断,我们一起来重温一下中国古典教育的某些理念与精华。

未来中国的教育,应该是融合古代中国、现代西方、以及现代中国社会正当价值取向的有机综合体系。良性教育模式的形成不会是朝夕之功,需要管理者、教师、学生三方面的思考与探索,特别是学生,如果永远把自己当成是一个被动的受教育者,就不可能成长为优秀人才。

 

。。。。。。。。。

凡人者,生人心者也。情动于中,故形于声。声成文,谓之音。是故治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。

。。。。。。。。

凡音者,生于人心者也;乐者,通于伦理者也。是故知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也。唯君子为能知乐。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。是故不知声者不可与言音,不知音者不可与言乐,知乐则几于礼矣。礼乐皆得,谓之有德。德者得也。是故乐之隆,非极音也;食飨之礼,非极味也。清庙之瑟,朱弦而疏越,一倡而三叹,有遗音者矣。大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣。是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而反人道之正也。

。。。。。。。

乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬。乐胜则流,礼胜则离。合情饰貌者,礼乐之事也。礼义立,则贵贱等矣;乐文同,则上下和矣;好恶著,则贤不肖别矣;刑禁暴,爵举贤,则政均矣。仁以爱之,义以正之,如此则民治行矣。

乐由中出,礼自外作。乐由中出,故静;礼自外作,故文。大乐必易,大礼必简。乐至则无怨,礼至则不争。揖让而治天下者,礼乐之谓也。暴民不作,诸侯宾服,兵革不试,五刑不用,百姓无患,天子不怒,如此则乐达矣。合父子之亲,明长幼之序,以敬四海之内。天子如此,则礼行矣。

。。。。。。。。

乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。和,故百物皆化;序,故群物皆别。乐由天作,礼以地制。

。。。。。。。。

 

 

Comments are closed.